Financiële regelgeving eenvoudig inzichtelijk

deDikkeBatten logo

Financial sector rules straightforward and insightful

Wet financieel toezicht

Hier vindt u de meest recente versie van de Wet op het financieel toezicht (Wft) met de parlementaire geschiedenis (parlementaire stukken en parlementaire debatten) in chronologische volgorde bij de juiste artikelen geplaatst. Daarnaast is het actuele overgangsrecht uit de wijzigingswetten bij de desbetreffende bepalingen in voetnoten ondergebracht. Tevens zijn foutjes in de wijzigingswetten in voetnoten verwerkt.
Bij de AMvB's, ministeriele regelingen en toezichthoudersregelingen zijn ook de toelichtingen in de juiste volgorde bij de artikelen geplaatst. 

De datum waarop de teksten voor het laatst geactualiseerd zijn kunt u zien aan de voet van de pagina's van de documenten. Voorafgaand aan de inhoudsopgave treft u een lijst met verwerkte officiele publicaties.  

De wet in formele zin treft u in onderstaande pdf-documenten: 

Deel 1.   Algemeen deel Wft                                                                                                                              
Deel 2.   Deel Marktoegang financiële ondernemingen   
Deel 3.   Prudentieel toezicht financiële ondernemingen    
Deel 3a. Bijzondere maatregelen & voorzieningen betreffende financiële ondernemingen 
Deel 3b. Implementatiewet Solvency II en Omnibus II  

Deel 4.   Gedragstoezicht financiële ondernemingen   
Deel 5.   Gedragstoezicht financiële markten    
Deel 6.   Stabiliteit financieel stelsel + 7. Slotbepalingen + Invoerings- en aanpassingswet 

bijlage 1. Memories van toelichting, algemene delen   
bijlage 2. Transponeringstabellen   
bijlage 3. Verkorte citeertitels  

De Algemene Maatregelen van Bestuur treft u hieronder: 

AMvB 1.     Besluit bekostiging financieel toezicht (volgt)   
AMvB 2.     Besluit definitiebepalingen    
AMvB 3.     Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (volgt)    
AMvB 4.     Besluit markttoegang financiële ondernemingen     
AMvB 4a.   Besluit reikwijdtebepalingen     
AMvB 5.     Besluit prudentiële regels (Bpr)    
AMvB 5a.   Besluit publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten   
AMvB 6.     Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie & depositogarantie    

AMvB 7.     Besluit prudentieel toezicht financiële groepen     
AMvB 8.     Besluit gedragstoezicht financiele ondernemingen (Bgfo) met bijlagen       
AMvB 8a.   Besluit gereglementeerde markten (Bgm)     
AMvB 9.     Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang uitgevende instellingen     
AMvB 10.   Besluit marktmisbruik      
AMvB 11.   Besluit openbare biedingen (Bob)
AMvB 11a. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen     
AMvB 11b. Besluit artikel 10, Richtlijn openbaar overnamebod    
AMvB 12.   Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen     

AMvB 13.   Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten (volgt) 

De Ministeriële Regelingen treft u hieronder: 

Uitvoeringsregeling Wft  
Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft)    

Besluit aangewezen staten (BAS)  
Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen (Rvwb) 

De toezichthoudersregels treft u hieronder:

Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) + Bijlagen  
Tijdelijke regeling hypothecair krediet (volgt)  

 

 

Geprint op 23-07-2024, 12:30:17 door gebruiker X